Wybierz się na Innowacyjne Safari!

|

Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w II edycji Innowacyjnego Safari! W pełną wiedzy i doświadczeń podróż zabierzemy wspólnie z Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, Uniwersytetem Rolniczym oraz Akademią Górniczo-Hutniczą. Podczas spotkań poznamy naukowców i ofertę badawczą tych jednostek w obszarze związanym z budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii. Nabór firm trwa do 9 października.

Safari odbędzie się 16 października w Krakowie. Przeznaczone jest dla małych i średnich firm z subregionu tarnowskiego. W wydarzeniu będzie mogło wziąć udział 16 przedsiębiorców lub ich przedstawicieli. Udział w Safari jest bezpłatny – 100% kosztów pokrywa Województwo Małopolskie. Firmom zapewniamy transport z subregionu i pomiędzy jednostkami oraz lunch. Przedsiębiorcy odwiedzą następujące miejsca:

Rekrutacja przedsiębiorców ma charakter otwarty, tzn. każdy przedsiębiorca spełniający kryteria formalne ma szanse zostać uczestnikiem Safari. Złożone dokumenty będą służyły do oceny formalnej zgłoszenia. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji, formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy program dostępne są w zakładce SAFARI.