Zaznacz stronę

O inicjatywie

Innowacyjne Safari to inicjatywa mająca na celu wsparcie małopolskich MŚP w dostępie do środowisk naukowych Krakowa i ich wiedzy specjalistycznej w obszarze małopolskich inteligentnych specjalizacji. Spotkania mają charakter informacyjny, umożliwiający zapoznanie się przedsiębiorców z ofertą naukową i obszarami działania jednostek B+R oraz centrów transferu technologii z regionu. Jest to także doskonała okazja do indywidualnej rozmowy i nawiązania bezpośredniego kontaktu z naukowcami.

W tym roku przygotowane zostały dwie odsłony Safari. 13 czerwca odbyło się pierwsze, drugie natomiast 16 października. W każdym udział może wziąć 16 przedsiębiorców lub ich przedstawicieli. Udział  w wydarzeniu jest bezpłatny – 100% kosztów pokrywa Województwo Małopolskie. Firmom zapewniamy również pełną obsługę transportową oraz lunch.

Pierwsze, czewcowe Safari przeznaczone było dla środowisk biznesowych z subregionu sądeckiego, w drugim wzięli udział przedsiębiorcy z subregionu tarnowskiego. Dobór przedsiębiorców jest dokonywany w taki sposób, aby zakresy merytoryczne danej jednostki i działalności przedsiębiorcy były zbieżne. W tym roku obszarem tematycznym Safari było budownictwo energooszczędne i odnawialne źródła energii (OZE), z uwzględnieniem biomasy i produkcji surowca. Przedsiębiorcy odwiedzili następujące jednostki:

Za rekrutację firm odpowiada wyłoniony w drodze postępowania przetargowego operator. By wziąć udział w Safari należy wypełnić i podpisać  zgłoszenie, a następnie przesłać je do nas w formie skanu. Rekrutacja przedsiębiorców ma charakter otwarty, tzn. każdy przedsiębiorca spełniający kryteria formalne ma szanse zostać uczestnikiem Safari. Złożone dokumenty będą służyły do oceny formalnej zgłoszenia. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Kolejne edycje Safari odbędą się w 2020 roku. Więcej informacji wkrótce.

Program spotkań w 2019 roku

08:00 – 10:00

Zbiórka we wskazanym miejscu w subregionie i przejazd do Krakowa

10:00 – 11:30

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego (Kraków, ul. Szlak 42)

  • prezentacja profilu i obszaru działalności Laboratorium, w tym uczestniczących w spotkaniu poszczególnych pracowników naukowych
  • rozmowy indywidualne przedsiębiorców z pracownikami naukowymi przy pojedynczych stanowiskach 
11:30 – 12:00

Przejazd do następnego punktu Safari

12:00 – 13:30

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (budynek Wydziału Leśnego, al. 29-Listopada 46, sala 033)

  • prezentacja profilu i obszaru działalności Laboratorium, w tym uczestniczących w spotkaniu poszczególnych pracowników naukowych
  • rozmowy indywidualne przedsiębiorców z pracownikami naukowymi przy pojedynczych stanowiskach 
13:30 – 14:00

Lunch

14:00 – 14:40

Przejazd do następnego punktu Safari

14:40 – 16:10

Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini (Krzeszowice, Miękinia 381)

  • prezentacja profilu i obszaru działalności Laboratorium, w tym uczestniczących w spotkaniu poszczególnych pracowników naukowych
  • rozmowy indywidualne przedsiębiorców z pracownikami naukowymi przy pojedynczych stanowiskach 
16:10 – 18:20

Wyjazd z Krzeszowic i powrót na miejsce zbiórki w subregionie

FACEBOOK

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

YOUTUBE

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube.

ORGANIZATOR
INNOWACYJNEGO SAFARI / TARGÓW

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków

Organizacja

12 63 03 391

targi@umwm.malopolska.pl

Promocja

12 63 03 393

targi@umwm.malopolska.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Małopolski Festiwal Innowacji © 2019 Created with ♥ by WebTemplar.com