Małopolski Festiwal Innowacji

O inicjatywie

Innowacyjne Safari to inicjatywa mająca na celu wsparcie małopolskich MŚP w dostępie do środowisk naukowych Krakowa i ich wiedzy specjalistycznej w obszarze małopolskich inteligentnych specjalizacji. Spotkania mają charakter informacyjny, umożliwiający zapoznanie się przedsiębiorców z ofertą naukową i obszarami działania jednostek B+R oraz centrów transferu technologii z regionu. Jest to także doskonała okazja do indywidualnej rozmowy i nawiązania bezpośredniego kontaktu z naukowcami.

Oferta Safari skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorców z danego subregionu Małopolski. Każdego roku odbywają się dwa wydarzenia poświęcone wybranym małopolskim inteligentnym specjalizacjom.

Dobór przedsiębiorców jest dokonywany w taki sposób, aby zakresy merytoryczne danej jednostki i działalności przedsiębiorcy były zbieżne. Przedsiębiorcom zapewniamy pełną obsługę transportową oraz lunch. Udział  w wydarzeniu jest bezpłatny – 100% kosztów pokrywa Województwo Małopolskie.

Za rekrutację firm odpowiada wyłoniony w drodze postępowania przetargowego operator. Rekrutacja przedsiębiorców ma charakter otwarty, tzn. każdy przedsiębiorca spełniający kryteria formalne będzie miał szanse zostać uczestnikiem Safari. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Przeczytaj więcej o Innowacyjnym Safari 2020.

FACEBOOK

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

YOUTUBE

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube.

ORGANIZATOR
INNOWACYJNEGO SAFARI / TARGÓW

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków

Organizacja

12 63 03 391

Promocja

12 63 03 393

POLITYKA PRYWATNOŚCI

pasek z logotypami unijnymi