Zaznacz stronę

O inicjatywie

Innowacyjne Safari to inicjatywa mająca na celu wsparcie małopolskich MŚP w dostępie do środowisk naukowych Krakowa i ich wiedzy specjalistycznej w obszarze małopolskich inteligentnych specjalizacji. Spotkania będą miały charakter informacyjny służący zapoznaniu się małych i średnich przedsiębiorców z Małopolski z ofertą naukową i obszarami działania jednostek B+R oraz centrów transferu technologii z regionu. Będzie to także doskonała okazja do indywidualnej rozmowy i nawiązania bezpośredniego kontaktu z naukowcami.

W tym roku przygotowujemy dwie odsłony Safari – 13 czerwca oraz 16 października. W każdym udział będzie mogło wziąć 16 przedsiębiorcow lub ich przedstawicieli. Udział przedsiębiorców w każdym spotkaniu jest bezpłatny – 100% kosztów pokrywa Województwo Małopolskie. Firmom zapewniamy również transport oraz lunch.

Pierwsze, czewcowe Safari przeznaczone jest dla środowisk biznesowych z subregionu sądeckiego, drugie dla przedsiębiorców z subregionu tarnowskiego. Dobór przedsiębiorców będzie dokonywany w taki sposób, aby zakresy merytoryczne danej jednostki i działalności przedsiębiorcy były zbieżne. W tym roku obszarem tematycznym Safari będzie budownictwo energooszczędne i odnawialne źródła energii (OZE), z uwzględnieniem biomasy i produkcji surowca. Predsiębiorcy odwiedzą następujące jednostki:

Za rekrutację firm odpowiada wyłoniony w drodze postępowania przetargowego operator. W 2019 roku jest to firma Sun&More Sp. z o.o. ze Szczecina.

Dokumenty rekrutacyjne

By wziąć udział w Safari należy wypełnić i podpisać załączone tu zgłoszenie i przesłać w formie skanu na adres e-mail targi@sunmore.pl. W razie pytań prosimy o kontakt: targi@sunmore.pl, targiinnowacjimalopolska@gmail.com, tel. 535 040 407, 696 029 290.

Rekrutacja przedsiębiorców ma charakter otwarty, tzn. każdy przedsiębiorca spełniający kryteria formalne ma szanse zostać wystawcą. Złożone dokumenty będą służyły do oceny formalnej zgłoszenia. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Program spotkań

08:00 – 10:00

Zbiórka we wskazanym miejscu w subregionie i przejazd do Krakowa

10:00 – 11:30

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego (Kraków, ul. Szlak 42)

  • prezentacja profilu i obszaru działalności Laboratorium, w tym uczestniczących w spotkaniu poszczególnych pracowników naukowych
  • rozmowy indywidualne przedsiębiorców z pracownikami naukowymi przy pojedynczych stanowiskach w formule „face to face”
11:30 – 12:00

Przejazd od następnego punktu Safari

12:00 – 13:30

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (Kraków, al. 29 Listopada 54, hala pasywna)

  • prezentacja profilu i obszaru działalności Laboratorium, w tym uczestniczących w spotkaniu poszczególnych pracowników naukowych
  • rozmowy indywidualne przedsiębiorców z pracownikami naukowymi przy pojedynczych stanowiskach w formule „face to face”
13:30 – 14:00

Lunch

14:00 – 14:40

Przejazd od następnego punktu Safari

14:40 – 16:10

Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini (Krzeszowice, Miękinia 381)

  • prezentacja profilu i obszaru działalności Laboratorium, w tym uczestniczących w spotkaniu poszczególnych pracowników naukowych
  • rozmowy indywidualne przedsiębiorców z pracownikami naukowymi przy pojedynczych stanowiskach w formule „face to face”
16:10 – 18:20

Wyjazd z Krzeszowic i powrót na miejsce zbiórki w subregionie

FACEBOOK

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

YOUTUBE

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube.

KOORDYNATOR INNOWACYJNEGO SAFARI/ MAŁOPOLSKI NA TARGACH INNOWACJI

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków

Organizacja

12 63 03 391

targi@umwm.pl

Promocja

12 63 03 393

mfi@umwm.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Małopolski Festiwal Innowacji © 2019 Created with ♥ by WebTemplar.com