Małopolski Festiwal Innowacji

O inicjatywie

Innowacyjne Safari to inicjatywa mająca na celu wsparcie małopolskich MŚP w dostępie do środowisk naukowych Krakowa i ich wiedzy specjalistycznej w obszarze małopolskich inteligentnych specjalizacji. Spotkania mają charakter informacyjny, umożliwiający zapoznanie się przedsiębiorców z ofertą naukową i obszarami działania jednostek B+R oraz centrów transferu technologii z regionu. Jest to także doskonała okazja do indywidualnej rozmowy i nawiązania bezpośredniego kontaktu z naukowcami.

Oferta Safari skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorców z danego subregionu Małopolski. Każdego roku odbywają się dwa wydarzenia poświęcone wybranym małopolskim inteligentnym specjalizacjom.   W tym roku będą to:

  • 4 listopada – specjalizacje regionalne: nauki o życiu (lifesciences) oraz przemysły kreatywne i czasu wolnego; wydarzenia skierowane jest do firm z subregionu podhalańskiego,
  • 18 listopada – specjalizacje regionalne: nauki o życiu (lifesciences), produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, chemia; wydarzenia skierowane jest do firm z subregionu Małopolski Zachodniej.

Dobór przedsiębiorców jest dokonywany w taki sposób, aby zakresy merytoryczne danej jednostki i działalności przedsiębiorcy były zbieżne. Przedsiębiorcom zapewniamy pełną obsługę transportową oraz lunch. Udział  w wydarzeniu jest bezpłatny – 100% kosztów pokrywa Województwo Małopolskie.

Za rekrutację firm będzie odpowiadać wyłoniony w drodze postępowania przetargowego operator. By wziąć udział w Safari będzie trzeba wypełnić i podpisać  zgłoszenie, a następnie przesłać je do nas w formie skanu. Rekrutacja przedsiębiorców ma charakter otwarty, tzn. każdy przedsiębiorca spełniający kryteria formalne będzie miał szanse zostać uczestnikiem Safari. Złożone dokumenty będą służyły do oceny formalnej zgłoszenia. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji wkrótce.

FACEBOOK

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

YOUTUBE

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube.

ORGANIZATOR
INNOWACYJNEGO SAFARI / TARGÓW

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków

Organizacja

12 63 03 391

Promocja

12 63 03 393

POLITYKA PRYWATNOŚCI

pasek z logotypami unijnymi