Zaznacz stronę

O inicjatywie

Innowacyjne Safari to inicjatywa mająca na celu wsparcie małopolskich MŚP w dostępie do środowisk naukowych Krakowa i ich wiedzy specjalistycznej w obszarze małopolskich inteligentnych specjalizacji. Spotkania mają charakter informacyjny, umożliwiający zapoznanie się przedsiębiorców z ofertą naukową i obszarami działania jednostek B+R oraz centrów transferu technologii z regionu. Jest to także doskonała okazja do indywidualnej rozmowy i nawiązania bezpośredniego kontaktu z naukowcami.

W tym roku przygotowane zostały dwie odsłony Safari. 13 czerwca odbyło się pierwsze, drugie zostało zaplanowane na 16 października. W każdym udział może wziąć 16 przedsiębiorcow lub ich przedstawicieli. Udział  w wydarzeniu jest bezpłatny – 100% kosztów pokrywa Województwo Małopolskie. Firmom zapewniamy również pełną obsługę transportową oraz lunch.

Pierwsze, czewcowe Safari przeznaczone było dla środowisk biznesowych z subregionu sądeckiego, w drugim wezmą udział przedsiębiorcy z subregionu tarnowskiego. Dobór przedsiębiorców jest dokonywany w taki sposób, aby zakresy merytoryczne danej jednostki i działalności przedsiębiorcy były zbieżne. W tym roku obszarem tematycznym Safari jest budownictwo energooszczędne i odnawialne źródła energii (OZE), z uwzględnieniem biomasy i produkcji surowca. Przedsiębiorcy odwiedząją następujące jednostki:

Za rekrutację firm odpowiada wyłoniony w drodze postępowania przetargowego operator. W 2019 roku jest to firma Sun&More Sp. z o.o. ze Szczecina.

Dokumenty rekrutacyjne

By wziąć udział w Safari należy wypełnić i podpisać załączone niżej zgłoszenie, a następnie przesłać w formie skanu na adres e-mail: targi@sunmore.pl. W razie pytań prosimy o kontakt: targi@sunmore.pl, targiinnowacjimalopolska@gmail.com, tel. 535 040 407, 696 029 290. Zgłoszenia do jesiennego Safari należy przesyłać do 9 października.

Rekrutacja przedsiębiorców ma charakter otwarty, tzn. każdy przedsiębiorca spełniający kryteria formalne ma szanse zostać uczestnikiem Safari. Złożone dokumenty będą służyły do oceny formalnej zgłoszenia. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Program spotkań

08:00 – 10:00

Zbiórka we wskazanym miejscu w subregionie i przejazd do Krakowa

10:00 – 11:30

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego (Kraków, ul. Szlak 42)

  • prezentacja profilu i obszaru działalności Laboratorium, w tym uczestniczących w spotkaniu poszczególnych pracowników naukowych
  • rozmowy indywidualne przedsiębiorców z pracownikami naukowymi przy pojedynczych stanowiskach 
11:30 – 12:00

Przejazd do następnego punktu Safari

12:00 – 13:30

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (budynek Wydziału Leśnego, al. 29-Listopada 46, sala 033)

  • prezentacja profilu i obszaru działalności Laboratorium, w tym uczestniczących w spotkaniu poszczególnych pracowników naukowych
  • rozmowy indywidualne przedsiębiorców z pracownikami naukowymi przy pojedynczych stanowiskach 
13:30 – 14:00

Lunch

14:00 – 14:40

Przejazd do następnego punktu Safari

14:40 – 16:10

Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini (Krzeszowice, Miękinia 381)

  • prezentacja profilu i obszaru działalności Laboratorium, w tym uczestniczących w spotkaniu poszczególnych pracowników naukowych
  • rozmowy indywidualne przedsiębiorców z pracownikami naukowymi przy pojedynczych stanowiskach 
16:10 – 18:20

Wyjazd z Krzeszowic i powrót na miejsce zbiórki w subregionie

FACEBOOK

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

YOUTUBE

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube.

KOORDYNATOR INNOWACYJNEGO SAFARI/ MAŁOPOLSKI NA TARGACH INNOWACJI

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków

Organizacja

12 63 03 391

targi@umwm.pl

Promocja

12 63 03 393

mfi@umwm.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Małopolski Festiwal Innowacji © 2019 Created with ♥ by WebTemplar.com