Najnowszy numer periodyku “Innowacyjny Start” poświęcony Rewolucji Przemysłowej 4.0

|

Podczas konferencji „Innowacyjny start-kolejny krok w biznesie” inaugurującej Małopolski Festiwal Innowacji będziecie Państwo mogli otrzymać najnowszy numer periodyku Innowacyjny Start. Periodyk wydawany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy współpracy z uczelniami i instytucjami otoczenia biznesu z regionu.

Aktualny, 47. numer poświęcony jest tematyce Rewolucji Przemysłowej 4.0. Często słyszymy, że gospodarka wchodzi w fazę tzw. czwartej rewolucji przemysłowej. Jej istotę stanowi zintegrowanie wielu nowoczesnych rozwiązań: dostępu do internetu, a także analiza i obsługa dużej liczby danych w oparciu o odpowiednią infrastrukturę komunikacyjną.

W numerze możecie Państwo przeczytać m.in. o KPT ScaleUP – akceleratorze ułatwiającemu przepływ innowacyjnych pomysłów między start-upami z obszaru Indu­stry 4.0, a finalnymi odbiorcami technologii czy HAIBU – pojeźdźcie przyszłości służącym jako autonomiczny ku­rier, a w nocy zmieniającym się w kapsułę hotelową. Warto też przyjrzeć się inicjatywie Forum Designu, w ramach której w byłym Hotelu Forum powsta­ła przestrzeń kreatywna łącząca w sobie sprzedaż mebli, stałą ekspozycję oraz promocję projektan­tów.

Można również pobrać Innowacyjny Start w wersji elektronicznej

Serdecznie zapraszamy do lektury oraz na stronę http://www.innowacyjnystart.pl!

KOORDYNATOR MAŁOPOLSKIEGO FESTIWALU INNOWACJI

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków

Organizacja

12 63 03 474

mfi@umwm.pl

Promocja

12 63 03 393

mfi@umwm.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Małopolski Festiwal Innowacji © 2019 Created with ♥ by WebTemplar.com