Zaznacz stronę

Inicjatywa Awangarda

Stowarzyszenie Inicjatywa Awangarda (IA) jest polityczną inicjatywą przywódców 36 wysoko rozwiniętych i innowacyjnych regionów Unii Europejskiej, które nadają ton i wyznaczają kierunki rozwoju i wzrostu gospodarczego UE. Inicjatywa Awangarda (Awangardowa Inicjatywa na rzecz Nowego Rozwoju przez Inteligentną Specjalizację – Vanguard Initiative for New Growth through Smart Specialisation) to unikalne porozumienie regionów zainicjowane w listopadzie 2013 roku. Cel działania: wsparcie odrodzenia przemysłu w Unii Europejskiej dzięki współpracy gospodarczej w obszarach inteligentnych specjalizacji. Awangardowa inicjatywa gromadzi regiony mające ambicję i chęć odegrania znaczącej roli w odrodzeniu przemysłowym UE.

Inicjatywa zmierza do wzmocnienia przemysłu m.in. poprzez rozwój silnych klastrów, które będą współpracować ze sobą w obszarach inteligentnych specjalizacji, mimo że funkcjonują w różnych regionach i krajach UE.

logo inicjatywy awangarda

 

W ramach inicjatywy jest realizowanych pięć Projektów Pilotażowych:

 1. Biogospodarka – Małopolska jest uczestnikiem tego działania pilotażowego
 2. Wydajna i Zrównoważona Produkcja (ESM)
 3. Produkcja wysokiej klasy dzięki drukowi 3D – Małopolska jest uczestnikiem tego działania pilotażowego
 4. Zaawansowana produkcja do zastosowań energetycznych w trudnych warunkach środowiskowych
 5. Nowe produkty wspomagane nanotechnologią

W praktyce Inicjatywa Awangarda wspomaga przedsiębiorstwa i klastry w rozwoju technologii, znajdujących się na niskich poziomach gotowości technologicznej (tzw. TRL – Technology Readiness Levels),  przetestowaniu tych technologii pod kątem możliwości praktycznych aplikacji, by w efekcie umożliwić ich wdrożenie

Korzyści dla przedsiębiorców i klastrów z Małopolski ze współpracy w ramach Inicjatywy Awangarda:

 • możliwość kooperacji małopolskich przedsiębiorców i klastrów w ramach Projektów Pilotażowych i Działań Demonstracyjnych Inicjatywy, w tym budowanie partnerstw umożliwiających korzystanie ze środków finansowych UE,
 • możliwość obniżenia kosztów testowania i certyfikowania nowych technologii,
 • dostęp do technologii i rozwiązań wypracowanych przez członków IA,
 • promowanie i rozwijanie własnych technologii, a także pozyskiwanie nowych europejskich rynków zbytu,
 • proponowanie własnych Projektów Pilotażowych i Działań Demonstracyjnych (przedsiębiorstwa i klastry z Małopolski mają możliwość rozwijania własnych pomysłów w ramach branżowej współpracy międzynarodowej za pośrednictwem proponowanych przez siebie Projektów Pilotażowych i Działań Demonstracyjnych),
 • udział w konferencjach, spotkaniach kojarzących partnerów w różnych krajach, mających na celu budowanie nowych paneuropejskich partnerstw,
 • szansa na rozwój przemysłu w ramach silnych klastrów;

Korzyści dla Małopolski ze współpracy w ramach Inicjatywy Awangarda:

 • Inicjatywa Awangarda wyraża opinie na temat przyszłej polityki przemysłowej, programu Horyzont Europe, programu Interreg, Polityki Spójności oraz wobec partnerstw publiczno-prywatnych, co jest ważnym głosem w procesie kształtowania polityki i agendy Unii Europejskiej,
 • wyznaczanie trendów międzyregionalnej współpracy w obszarze inteligentnych specjalizacji (Inicjatywa Awangarda jest wskazywana przez Komisję Europejską, jako przykład wzorcowej współpracy międzyregionalnej w obszarach inteligentnych specjalizacji),
 • możliwość korzystania z doświadczeń regionów, które od dawna współpracując z KE, wypracowały skuteczne strategie i sposoby realizacji ważnych dla nich działań,
 • możliwość kooperacji małopolskich przedsiębiorstw, klastrów z partnerami z regionów zaangażowanych w działania Inicjatywy Awangarda w ramach Projektów Pilotażowych i Działań Demonstracyjnych Inicjatywy, w tym budowanie partnerstw umożliwiających korzystanie ze środków finansowych UE,
 • prestiż – obecność Małopolski i jej podmiotów w gronie najbardziej innowacyjnych regionów, liderów w UE.

Otwarty konkurs ofert
W 2019 roku Województwo Małopolskie chcąc w jak najszerszym zakresie wykorzystać swoje członkostwo w Inicjatywie Awangarda z korzyścią dla małopolskich przedsiębiorców i klastrów już po raz drugi zorganizowało otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji (Inicjatywa Awangarda)”. Na ten cele została przyznana pula środków w wysokości 150 000 zł. . Wyłoniony moderator współpracy ma za zadanie inicjowanie współpracy między małopolskimi przedsiębiorcami lub klastrami a Inicjatywą Awangarda. Realizatorami konkursu są Fundacja Klaster LifeScience Kraków oraz Fundacja Inteligentna Małopolska

Małopolska jest jednym z 10 inicjatorów Inicjatywy Awangarda, a zarazem jedynym regionem z Polski w IA i pierwszym z Europy Środkowo-Wschodniej.

Małopolska w Inicjatywie Awangarda, przyłącz się!

FACEBOOK

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

YOUTUBE

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube.

MAŁOPOLSKA
W INICJATYWIE AWANGARDA

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków

Kontakt

12 63 03 348

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Małopolski Festiwal Innowacji © 2019