Zaznacz stronę

Program MFI

10.06

Innowacje technologiczne w służbie niszowych gałęzi przemysłu – Festiwal Ginących Zawodów

Innowacje technologiczne w służbie niszowych gałęzi przemysłu. Prezentacja zastosowania innowacji technologicznych w zawodach uznanych za ginące (znajdujących się na małopolskiej liście zawodów ginących), w rzemieślnictwie i niszowych gałęziach przemysłu. Planowana impreza będzie idealną okazją dla przeanalizowania dynamiki rozwoju rzemieślnictwa, zaprezentowania nowinek technicznych, maszyn i urządzeń, które są wsparciem w procesie produkcji. Dwudniowy Festiwal dedykowany jest dla każdej grupy wiekowej.

czytaj dalej

11.06

Zintegrowany System Kwalifikacji – Od innowacji do kwalifikacji

Spotkanie mające na celu dostarczenie praktycznych informacji czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji i jak łączy się z potrzebami współczesnego rynku pracy oraz rozwojem kapitału ludzkiego. ZSK to innowacyjne rozwiązania, z których możesz choć nie musisz skorzystać ale warto je poznać! Wydarzenie skierowane do firm, działów HR, instytucji szkoleniowych oraz do wszystkich którzy ciekawi są ZSK.

czytaj dalej

12.06

Klaster jako innowacyjne rozwiązanie w prowadzeniu biznesu.

Klaster jako innowacyjne rozwiązanie w prowadzeniu biznesu. Przy okazji „Dnia Drukarza” będziemy mieli okazję zaprezentować proces klasteringu, korzyści płynące z przynależności do klastra, zapoznamy się z już istniejącymi klastrami w obrębie Małopolski i pracą w systemie sieci. Zgromadzeni będą mogłi wziąć udział w licznych atrakcjach prezentowanych na wiślanych bulwarach przy Kładce Bernatce. Z uczestnikami będziemy rozmawiać o innowacjach, przedsiębiorczości, współpracy pomiędzy nauką i biznesem, poznamy wynalazki i ludzi za nich odpowiedzialnych, dowiemy się jak skomercjalizować swoje pomysły. Poprzez prezentację wyedukujemy zainteresowanych w temacie klastrów. U każdego uczestnika postaramy się zaszczepić ducha innowacyjnego podejścia do biznesu, w którym konkurencja nie musi wykluczać współpracy!

czytaj dalej

Efektywne zarządzanie personelem w firmie z sektora MŚP

Zapraszamy na warsztaty z zakresu skutecznego zarządzania personelem w firmie. Uczestnicy poznają najważniejsze procesy i narzędzia w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem zmian na rynku pracy, w tym różnic pokoleniowych. Uczestnicy będą mieli szanse wybrać działania dostosowane do potrzeb i celów biznesowych ich organizacji.

czytaj dalej

13.06

„GRYWALIZACJA w edukacji i biznesie”

Gry i systemy oparte na grywalizacji mają coraz większe zastosowanie w edukacji i biznesie. Jak potwierdzają badania i weryfikacja zastosowań, wdrożenie mechanizmów znanych z gier wzmacnia myślenie logiczne, strategiczne, a także umiejętność skupienia. Realizatorzy kilku działań, bedących rozszerzeniem tego wydarzenia będą dążyć do wypracowania ciekawych rozwiązań, do których studenci będą mogli samodzielnie „zbudować fabułę”, a docelowo potem wdrożyć ją w życie – np. podczas ubogacenia zajęć na Uczelni.

czytaj dalej

“Wprowadzanie wyrobów medycznych do obrotu w UE według nowych przepisów od 26 maja 2020 r.”

Celem szkolenia jest zapoznanie przedsiębiorców działających lub zamierzających działać na rynku wyrobów medycznych ze zmianami w prawodawstwie unijnym w zakresie prawa wyrobów medycznych, które rozpoczną stosowanie od 26.05.2020 r. Celem jest także podniesienie świadomości MMŚP z branży wyrobów medycznych o konieczności jak najpilniejszego wdrożenia zmian w swoich organizacjach/firmach, z uwagi na niezwykle daleko idące wymagania, które muszą być sprawnie implementowane i efektywnie funkcjonować od granicznej daty 26.05.2020 r. Należy mieć bowiem na uwadze, że wyroby medyczne, które będą niezgodne z nowym rozporządzeniem nie będą mogły być po tej dacie wprowadzane do obrotu.

czytaj dalej

14.06

15.06

16.06

Patronat

Patroni medialni

Partnerzy

FACEBOOK

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

YOUTUBE

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube.

KOORDYNATOR MAŁOPOLSKIEGO FESTIWALU INNOWACJI

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków

Organizacja

12 63 03 391

mfi@umwm.pl

Promocja

12 63 03 393

mfi@umwm.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Małopolski Festiwal Innowacji © 2019 Created with ♥ by WebTemplar.com