O inicjatywie

Małopolska na targach innowacji to działanie, w ramach którego Województwo Małopolskie zapewnia firmom z regionu udział w międzynarodowych targach odbywających się w Polsce. Są to wydarzenia branżowe o uznanej renomie, organizowane w największych centrach targowych w kraju. Najważniejszym kluczem ich wyboru są małopolskie inteligentne specjalizacje: ICT, chemia, energia zrównoważona, life science, produkcja metali, elektrotechnika oraz przemysły kreatywne i czasu wolnego.

W każdym wydarzeniu targowym uczestniczy maksymalnie 15 mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw z Małopolski, reprezentujących branże, którym poświęcone są targi oraz odpowiadające im inteligentne specjalizacje. W tym roku wybrane zostały:

ITM Polska – przemysł, biznes i nauka na światowym poziomie – Poznań, 4-7 czerwca 2019

10. Międzynarodowe Targi Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych – Kraków, 8-9 października 2019

Udział wystawców w każdym wydarzeniu targowym jest dofinansowany na poziomie 90% kosztów (jest to pomoc bezzwrotna). Kwota wkładu własnego wystawcy zależy od konkretnego wydarzenia. Wystawcom zapewniamy: obrandowaną i wyposażoną przestrzeń wystawienniczą z dostępem do prądu, internetu oraz w razie potrzeby wody, promocję w ramach wydarzenia targowego oraz 3 spotkania matchmakingowe z partnerami z Polski i zagranicy dla każdego wystawcy. Całość powierzchni wystawienniczej przygotowywana jest pod szyldem Małopolski.

Za rekrutację wystawców odpowiada wyłoniony w postępowaniu przetargowym operator. W 2019 roku jest to firma Sun&More Sp. z o.o. ze Szczecina.

Dokumenty rekrutacyjne

By zostać Wystawcą jednego z tegorocznych wydarzeń należy zapoznać się z odpowiednim dla danego wydarzenia Regulaminem rekrutacji Wystawców oraz złożyć podpisane załączone dokumenty rekrutacyjne wraz z aktualnym wpisem w odpowiednim rejestrze przedsiębiorców.

Podpisane dokumenty rekrutacyjne należy wysłać w formie skanu na adres e-mail targi@sunmore.pl, natomiast w wersji papierowej na adres: Sun&More Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin, we wskazanych terminach. W razie pytań prosimy o kontakt: targi@sunmore.pl, targiinnowacjimalopolska@gmail.com, tel. 535 040 407, 696 029 290.

Rekrutacja przedsiębiorców ma charakter otwarty, tzn. każdy przedsiębiorca spełniający kryteria formalne ma szanse zostać wystawcą. Złożone dokumenty będą służyły do oceny formalnej i merytorycznej zgłoszenia. Wystawcami zostanie 15 przedsiębiorców, którzy spełnią warunki formalne oraz zdobędą największą liczbę punktów na podstawie kryteriów wymienionych w Załączniku nr 1.

Działanie realizowane jest w ramach projektu pn. Innowacyjna Małopolska współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.3.1. RPO WM 2014-2010. Realizatorem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Podsumowanie 2018

Galeria zdjęć z poprzedniej edycji

FACEBOOK

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

YOUTUBE

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube.

ORGANIZATOR
INNOWACYJNEGO SAFARI / TARGÓW

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków

Organizacja

12 63 03 391

Promocja

12 63 03 393

POLITYKA PRYWATNOŚCI