Małopolska Tarcza Antykryzysowa – gdzie uzyskać informacje?

|

Sytuacja, której doświadczamy w związku z epidemią, dotyka nas wszystkich, a najbardziej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem poświęconym wsparciu małopolskich firm w ramach Pakietów Przedsiębiorczość i Płynności Finansowa Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Zarząd Województwa Małopolskiego uzgodnił z Komisją Europejską możliwość przeniesienia środków w Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020 na nowy mechanizm wspierający małopolskie firmy, które ucierpiały z powodu epidemii.

Samorząd Województwa wyznaczył dwa priorytety w działaniach, które mają na celu chronić małopolskie firmy przed skutkami gospodarczymi epidemii: PAKIET PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ przeznaczony na utrzymanie miejsc pracy (192 mln zł) i PAKIET PŁYNNOŚĆ FINANSOWA skierowana na korzystne pożyczki obrotowe (35 mln zł).

Obecnie opracowywane są szczegółowe rozwiązania, które muszą mieć podstawę prawną, czyli program pomocowy wydany przez władze państwa członkowskiego – w przypadku Polski przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Taki program pomocowy jest tworzony w ekspresowym trybie, na podstawie „Komunikatu Komisji Europejskiej – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (Communication on the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak (TF COVID-19).

Małopolska zgłosiła do tego programu obydwie formy wsparcia firm, o których mowa w pakiecie Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

1. Dotacje z tytułu rekompensaty dla przedsiębiorstw, które odnotowały wyraźny spadek obrotów:
Założenia pakietu dotacyjnego:

  • brak ograniczeń sektorowych;
  • konieczność wykazania, że przedsiębiorstwo nie znajdowało się w trudnej sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019;
  • prosty mechanizm wdrożeniowy, prosty wniosek o wsparcie, ograniczony do informacji niezbędnych, aby zapewnić zgodność z prawem,
  • brak konieczności tworzenia rozbudowanych projektów przez wnioskujące podmioty;
  • najprawdopodobniej mechanizm będzie obsługiwany przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ale prosimy tam nie dzwonić po informacje na obecnym etapie.

2. Pożyczki na cele obrotowe
Założenia pakietu pożyczkowego:

  • bardzo niskie oprocentowanie pożyczek;
  • możliwość przeznaczenia pożyczki wyłącznie na cele obrotowe, bez konieczności finansowania z niej działań rozwojowych (inwestycji);
  • obsługę przez operatora wskazanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego
  • środki finansowe na ten cel już są na rachunkach w BGK. Dalszy etap to dopracowanie produktu finansowego (również musi być oparty o program pomocowy) oraz wyłonienie pośrednika finansowego.

Województwo jest na etapie tworzenia mechanizmów, które pozwolą na sprawną dystrybucję środków. Staramy się, aby pieniądze jak najszybciej trafiły do małopolskich firm.

Wszystkie informacje o działaniach i ułatwieniach przygotowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego na rzecz beneficjentów środków UE w sytuacji zagrożenia koronawirusem dostępne są na stronie RPO Malopolska lub pod nr infolinii tel. (12) 616 06 16.

Informujemy tam również o zmianach i przesunięciach terminów naborów wniosków wprowadzonych przez instytucje ogłaszające konkursy oraz przekazujemy inne wiadomości ważne dla realizujących projekty unijne w czasie pandemii.

Prosimy o śledzenie informacji pojawiających się na stronie internetowej oraz na profilu FB Małopolska. Fundusze Europejskie.