Małopolski Festiwal Innowacji

Innowacyjne Safari 2020

W 2020 roku odbędą się następujące Safari:

  • 4 listopada – wydarzenia skierowane jest do firm z subregionu podhalańskiego
  • 18 listopada – wydarzenia skierowane jest do firm z subregionu Małopolski Zachodniej

Tematy przewodnie dla każdego wydarzenia powiązane są z małopolskimi inteligentnymi specjalizacjami, tym razem z następującymi: life science, przemysły kreatywne i czasu wolnego, chemia, produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z  mineralnych surowców niemetalicznych. Z naukowcami będzie można porozmawiać na tematy dotyczące: rolnictwa, żywności, turystyki, chemii przemysłowej oraz przemysłu metalowego.

Swoją wiedzą i doświadczeniem z małopolskimi przedsiębiorcami podzielą się naukowcy z następujących uczelni:

  • Uniwersytet Jagielloński
  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sztaszica

Z uwagi na sytuację pandemiczną oba tegoroczne wydarzenia odbędą się w formule online. Rozpoczną się o godz. 9.00 i potrwają do 12.30. Po krótkim oficjalnym zaprezentowaniu każdej jednostki odbędą się spotkania i rozmowy z naukowcami w formule 1 na 1. Zakładany czas każdego spotkania to maksymalnie 30 minut.

Program spotkań

4 listopada

9:00 – 9:30

9:30 – 12:30

powitanie ze strony Województwa Małopolskiego oraz uczelni; prezentacja profilu i obszaru działalności uczelni biorących udział w Innowacyjnym Safari w zakresie tematyki spotkania

rozmowy indywidualne przedsiębiorców z pracownikami naukowymi uczelni (odbywają się równolegle): Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

grafika safari

18 listopada

9:00 – 9:30

9:30 – 12:30

powitanie ze strony Województwa Małopolskiego oraz uczelni; prezentacja profilu i obszaru działalności uczelni biorących udział w Innowacyjnym Safari w zakresie tematyki spotkania

rozmowy indywidualne przedsiębiorców z pracownikami naukowymi uczelni (odbywają się równolegle): Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

grafika safari

FACEBOOK

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

YOUTUBE

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube.

ORGANIZATOR
INNOWACYJNEGO SAFARI / TARGÓW

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków

Organizacja

12 63 03 391

Promocja

12 63 03 393

POLITYKA PRYWATNOŚCI

pasek z logotypami unijnymi