INNOVATHON – przyjdź i zaprojektuj innowację DLA DOSTĘPNOŚCI!

|

INNOVATHON DLA DOSTĘPNOŚCI to niezwykłe wydarzenie, którego celem jest zaprojektowanie rozwiązań ułatwiających dostęp do usług, produktów oraz przestrzeni publicznych dla osób starszych i z niepełnosprawnościami.  Na 8-godzinny maraton projektowania innowacji społecznych zaprasza Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Podczas maratonu projektowania będziemy wspólnie szukać, kształtować i prototypować rozwiązania ułatwiające dostęp do usług, produktów, przestrzeni publicznych dla osób o ograniczonej mobilności, percepcji, starszych i z niepełnosprawnościami. Celem jest także inspirowanie i wspieranie w poszukiwaniu innowacji i rozwiązań problemów społecznych z obszaru dostępności. Uczestnicy wydarzenia w ramach zajęć warsztatowych będą pracowali nad prototypami rozwiązań, następnie je publicznie prezentowali.

KIEDY?

Wydarzenie odbędzie się 13 grudnia w Żydowskim Muzeum Galicja przy ul. Dajwór 18 w Krakowie. Zaczynamy o 10:00, a kończymy o 18.00.

DLA KOGO?

INNOVATHON jest dla każdego, kto ma ochotę, potrzebę lub pomysł jak zwiększyć dostępność , a tym samym ułatwić samodzielność osobom starszym i z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy drużyny od 3 do 5 osób oraz uczestników indywidualnych. Osoby, które zgłoszą się indywidualnie zostaną zaproszone przed rozpoczęciem pracy warsztatowej do stworzenia zespołów lub będą mogły dołączyć do już istniejących, które liczą mniej niż 5 osób.

Moderatorzy pomogą usystematyzować wiedzę, przejść przez proces projektowania innowacji i stworzyć prototyp produktu, usługi lub rozwiązania zwiększającego dostępność, które następnie zostanie ocenione przez jury.

Najlepsze rozwiązanie może liczyć na nagrodę w wysokości 2 000 zł. Ponadto wygenerowane podczas Innovathonu pomysły mogą zostać zgłoszone do Inkubatora Dostępności i uzyskać grant do 100 000 zł (więcej o projekcie można przeczytać tutaj).

REKRUTACJA

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy pobrać i uzupełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj, a następnie jego podpisany scan/ zdjęcie przesłać na adres abolcek@rops.krakow.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 grudnia do północy. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji można, także uzyskać dzwoniąc pod numer  12 422 06 36 wew. 34.