Akademia Menadżera Innowacji – przedłużenie terminu składania wniosków!

|

Akademia Menadżera Innowacji to program doradczo-szkoleniowy  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości skierowany do firm, które chcą zwiększyć swoją innowacyjność i konkurencyjność na rynku, nauczyć się nowoczesnego zarządzania oraz wdrażania innowacji. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do udziału w projekcie do 20 lutego 2020 roku.

Akademia Menadżera Innowacji (AMI) to autorski program szkoleniowo-doradczy opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, który powstał we współpracy z najlepszymi praktykami biznesu w dziedzinie nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz wdrażania innowacji.

Oferta AMI jest kierowana zarówno do właścicieli firm i ich kadry zarządzającej, jak i menedżerów średniego szczebla. Ma na celu przygotowanie grupy co najmniej 1100 innowacyjnych menedżerów do tworzenia środowiska pracy stymulującego innowacje oraz reprezentowanych przez nich firmach do generowania innowacji w zakresie produktów lub usług. Dodatkową korzyścią będzie zbudowanie środowiska eksperckiego i zdefiniowanie czynników sprzyjających innowacyjności firm oraz stworzenie i przetestowanie narzędzi (tj.: zbiór rozwiązań, programów, metod, wskazówek) niezbędnych do kształtowania proinnowacyjnych postaw kluczowych menedżerów w firmach. A w konsekwencji promowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej innowacjom oraz upowszechnianie dobrych praktyk w obszarze innowacji.

AMI to jedyny taki program w Polsce. Jego unikalny charakter polega na wykorzystaniu efektu synergii pomiędzy wsparciem warsztatowym, doradczym, mentorskim i eksperckim. W wyniku udziału w AMI, przygotowane zostaną projekty wdrożeniowe odpowiadające na potrzeby z zakresu innowacyjności zdiagnozowane w przedsiębiorstwie, takie jak np. zarzadzanie talentami, stymulowanie współpracy B+R, kontaktów z klientami przy tworzeniu i doskonaleniu produktów.

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych. Dofinansowanie wynosi 80% w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw oraz 50% w przypadku przedsiębiorstw dużych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.